Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii

Poznań, Nieszawska 19
Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu rozpoczęła działalność 14 lipca 1993 roku na mocy decyzji Ministra Edukacji Narodowej nr 29. Uczelnia kształci na poziomie wyższym samodzielnych gastronomów, hotelarzy oraz managerów obiektów i przedsiębiorstw turystycznych i hotelarskich. Według Statystyk Wojewódzkiego Urzędu Pracy nasi absolwenci znajdują ciekawą pracę. Uczelnia oferuje studentom podjęcie nauki na 3-letnich studiach I stopnia /licencjackich/, 2-letnich studiach II stopnia /magisterskich/ oraz podyplomowych w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym na kierunku Turystyka i Rekreacja, na 3 specjalnościach: Hotelarstwo i Gastronomia, Obsługa Ruchu Turystycznego, Zarządzanie i Marketing w Hotelarstwie i Gastronomii, Turystyce i Rekreacji. Dlaczego warto studiować w WSHiG?? doskonała kadra dydaktyczna gwarantuje wysoki poziom nauczania programy nauczania łączą wiedzę teoretyczną z praktyczną możliwość biegłego opanowania przynajmniej 2 języków obcych bogata oferta pra

zdjęcia

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii, Poznań