Polecamy

[1/2]

Sosnowiec: kto będzie rządzić Spółdzielnią Mieszkaniową "Środula"?

Nie wiadomo, kto będzie przez najbliższe miesiące zarządzał Spółdzielnią Mieszkaniową "Środula". Taka sytuacja to wynik burzliwego przebiegu zebrania członków spółdzielni. Obrady trwały od 16.30 w czwartek do 4 nad ranem w piątek! Na początku było kilka przerw, potem lokatorzy głosowali nad... sposobem głosowania, potem nad obecnością kamer na sali. Jeden z nich krzyknął nawet, że kamery to metody stalinowskiej inwigilacji. Część mieszkańców, znużona przeciągającymi się obradami, dość szybko opuściła salę.

Najnowsze wiadomości

reklama