Wybierz region

Wybierz miasto

  Zamiast rezerwatu

  Autor: Anna Witek

  2006-08-11, Aktualizacja: 2006-08-11 11:05 źródło: Dziennik Zachodni

  W mieście są dwa obszary chronione i 74 pomniki przyrody, ale nie ma rezerwatu przyrody. Szansę miało Torfowisko Bory, najciekawszy przyrodniczo obszar na terenie miasta.

  W mieście są dwa obszary chronione i 74 pomniki przyrody, ale nie ma rezerwatu przyrody. Szansę miało Torfowisko Bory, najciekawszy przyrodniczo obszar na terenie miasta.
  - Ochroną miało być objęte torfowisko wraz z okalającym go lasem. Ostatecznie po wizjach lokalnych z udziałem pracowników Wojewódzkiego Konserwatora Ochrony Przyrody wojewoda śląski wyznaczył obszar torfowiska do ochrony jako użytek ekologiczny i ochroną objęto mniejszą powierzchnię lasu - przyznaje Bogusława Zaród z Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska przy sosnowieckim UM.

  Jak spacery, to wzdłuż doliny

  Torfowisko leży we wschodniej części miasta, w rejonach ulicy Czerpakowej i Maczkowskiej. Rośnie tam wiele gatunków ginących roślin, przede wszystkim litera jajowata, storczyki (np. kruszczyk rdzawoczerwony czy szerokolistny) i rośliny mięsożerne (rosiczka okrągłolistna i długolistna oraz tłustosz).

  Miejscem bardziej pasującym na spacery jest dolina Białej Przemszy, a zwłaszcza Śródleśne Łąki w Maczkach, drugi użytek ekologiczny.

  - Dolina jest piękna pod względem krajobrazowym. Można sobie zrobić wycieczkę turystyczną na piaszczyste wysepki, nad małe oczka wodne i łąki. Rosną tam ciekawe storczyki, listera jajowata, kalina koralowa czy kruszyna pospolita. Można tam spotkać sporo ptaków, a bezpośrednio w dolinie rzeki widać ślady bytowania bobra. Walorem tego obszaru jest to, że jest mało zniekształcony przez człowieka - przyznaje Bogusława Zaród.

  Nie są to jedyne ciekawe przyrodniczo miejsca w Sosnowcu. Na objęcie ochroną prawną czeka dolina Czarnej Przemszy. Mowa o obszarze Piaszczystych Dołów w dzielnicy Modrzejów, które mają być zespołem przyrodniczo-krajobrazowym. Występuje tam bardzo rzadki storczyk, wyblin jednolity, wpisany do "Czerwonej księgi roślin Polski".

  Ciekawostką geologiczną są również obszary Góry Dębowej czy tereny "Ludmiły" z zachowanymi piaskowcami, gdzie może powstać stanowisko dokumentacyjne.

  Pierwsze w kolejce do ochrony prawnej są jednak Piaszczyste Doły. Obszar niezwykle cenny przyrodniczo.

  - Na najbliższych sesjach powinna zapaść uchwała radnych o objęciu "Piaszczystych Dołów" ochroną prawną - mówi Bogusława Zaród.

  W parkach i na ulicach

  Poza chronionymi obszarami na terenie miasta występują również pomniki przyrody. W sumie 74. Występują najczęściej w parkach i przy cmentarzach.

  - Wiąz szypułkowy, który w tym roku został uznany za pomnik przyrody, rośnie za pawilonem handlowym w Porąbce. To drzewo wyjątkowej urody. Poza nim za pomniki uznano ostatnio jesiona wyniosłego, dwie lipy drobnolistne oraz dąb szypułkowy w Ostrowach Górniczych - dodaje Bogusława Zaród.

  Niestety, pomniki często za sprawą ludzkiej ręki nie są wieczne, a ochrona prawna cennych obszarów także nie zabezpiecza ich przed zaśmiecaniem. Ludzie wyrzucają śmieci na teren użytku ekologicznego, więc czemu mieliby darować wiekowym drzewom?

  - Z trzech drzew zdjęto status pomnika przyrody, bo uległy zniszczeniu. Niektórym "pomogli" w tym ludzie. Dąb szypułkowy został podpalony - przyznaje Bogusława Zaród.

  Gmina też ma prawo

  Obszary o statusie użytku ekologicznego, stanowiska dokumentacyjnego czy zespołu przyrodniczo-krajobrazowego mogą objąć ochroną również władze lokalne w stosownej uchwale. Ochroną mogą być objęte np. sędziwe i okazałe drzewa, wodospady, skałki, jary, źródła i jaskinie.

  Ciekawym przykładem pomników przyrody są drzewa na cmentarzu przy ulicy Smutnej. To dwa buki pospolite oraz bluszcz pospolity. To jedyne okazy tych gatunków w mieście uznane za pomniki przyrody.

  Sonda

  Czy uważasz, że właściciele i administratorzy budynków, ktorzy nie odśnieżaja chodników wzdłuż swoich posesji powinni płacić wysokie kary?

  • Zdecydowanie tak (69%)
  • Nie, chodniki to nie ich problem (23%)
  • Nie mam na ten temat zdania (7%)