Wybierz region

Wybierz miasto

  Nowy rezerwat

  Autor: Tomasz Bienek

  2005-10-05, Aktualizacja: 2005-10-04 18:01 źródło: Dziennik Zachodni

  Władze miasta pojęły decyzję o objęciu ochroną terenów dawnych wyrobisk piaskowych w rejonie ulic Mikołajczyka, Powstańców i Orląt Lwowskich. Obszar przyrodniczo-krajobrazowy pod nazwą „Piaszczyste doły nad Czarną ...

  Władze miasta pojęły decyzję o objęciu ochroną terenów dawnych wyrobisk piaskowych w rejonie ulic Mikołajczyka, Powstańców i Orląt Lwowskich. Obszar przyrodniczo-krajobrazowy pod nazwą „Piaszczyste doły nad Czarną Przemszą” staje się tym samym rezerwatem dla występujących w tym rejonie unikatowych skupisk roślin.


  Żeby nie zarosło
  — Najciekawszym miejscem objętego ochroną obszaru jest jego część północna — wyjaśnia Bogusława Zaród, inspektor z Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Sosnowcu. — Można tam obserwować stadia wkraczania roślinności na powierzchnię piasku. Ochrona pozwoli ograniczyć degradację krajobrazu doliny Czarnej Przemszy. Chodzi nie tylko o działalność przemysłową, ale też wkraczanie roślinności obcej dla krajowej flory, czyli ekspansywnych drzew i krzewów.

  Na terenie zespołu „Piaszczyste doły nad Czarną Przemszą” rośnie wiele chronionych i unikatowych roślin. Na obrzeżach dawnego wyrobiska piaskowego występuje wyblin jednolistny, goryczka wąskolistna i kosatka kielichowa. Występują tam także płaty kwiecistych muraw napiaskowych. Siedliskiem ciekawych roślin jest również zbiornik pośród lasu, stanowiący rodzaj wodnego oczka. Widać w nim rozwój roślinności wodnej i szuwarowej.

  Trzeba pilnować
  Przyrodnicy uważają, że w miarę możliwości finansowych powinno się kosić łany trzciny pospolitej. Ta bowiem zaczyna zrastać obszary roślin wrażliwych.

  Jednak przede wszystkim władze miasta, a właściwie strażnicy miejscy, powinni dążyć do likwidacji dzikich wysypisk śmieci. Na obrzeżach chronionego obszaru takich gór odpadów jest wcale nie mało. Warto je szybko zlikwidować i nie dopuszczać do powstania nowych. Jest zresztą nadzieja, że mieszkańcy przejmą się choć na tyle uznaniem terenów za chronione, że przestaną bezmyślnie wyrzucać tam odpady.
  Ochrona prawna
  Przepisy zabraniają na terenie zespołu „Piaszczyste doły nad Czarną Przemszą” m.in. wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, zanieczyszczania gleby, likwidowania, zasypywania i przekształcania naturalnych zbiorników wodnych, umieszczania tablic reklamowych i wydobywania skał do celów gospodarczych.
  Więcej na temat: 

  Sonda

  Czy uważasz, że właściciele i administratorzy budynków, ktorzy nie odśnieżaja chodników wzdłuż swoich posesji powinni płacić wysokie kary?

  • Zdecydowanie tak (69%)
  • Nie, chodniki to nie ich problem (23%)
  • Nie mam na ten temat zdania (7%)